WordPress 3 november 2016

Een WordPress onderhoudscontract is essentieel voor elke site

Je website is gebouwd in WordPress. Gefeliciteerd! Dan is je site gebouwd in een van de mooiste content management systemen. Ruim 43% van alle websites wereldwijd is gebouwd in WordPress en dat is niet voor niets. De software is zeer gebruiksvriendelijk, kent een fantastisch ecosysteem van vrijwilligers en professionals. Maar bovenal is het heel veelzijdig.

Zoals zoveel technische systemen is WordPress ook onderhoudsbehoeftig. En onderhoud is lastiger dan het lijkt. Natuurlijk kan je zelf je eigen WordPress site updaten, Daar schuilen echter risico’s in. Wij bieden onze klanten een WordPress onderhoudscontract aan. Dat biedt rust en zekerheid. Een professional ontfermt zich immers over de website. In dit artikel vertel ik wat wij doen binnen ons WordPress onderhoudscontract.

Beurten en APK

Vergelijk het maar met je auto. Je rijdt er dagelijks in en in principe is er, op een lekke band na, nooit wat mee aan de hand. Een van de redenen waarom de auto goed blijft rijden, is omdat je hem regelmatig laat onderhouden. Kleine en grote beurten zorgen ervoor dat je niet zonder olie komt te staan en dat de V-snaar af en toe wordt vervangen. Zo voorkom je problemen voordat ze ontstaan.

Dit kan je vergelijken met het updaten van je website. Door onderdelen te vernieuwen of te vervangen worden ook hier potentiële problemen verholpen voordat ze ontstaan.

Tijdens de APK wordt gecheckt of de auto nog veilig is. Banden, gordels, verlichting, remmen, worden allemaal gecheckt. Websites hebben een voordeel t.o.v. (de huidige) auto’s. Ze kunnen ‘praten’. Ze vertellen ons wanneer er iets niet goed is. Tenminste, als ze daarvoor zijn uitgerust. Op die manier is goed bij te houden of er iets mis is met de site zodat er moet worden ingegrepen.

Wist je dat:

Wij de websites van onze onderhoudsklanten doorlopend monitoren? Onze systemen checken de websites op kwetsbaarheden en fouten zodat we snel kunnen reageren als dat nodig is.

Updates van WordPress

Functionele updates, profiteer van de vooruitgang.

WordPress is continu in ontwikkeling. Dat is een van de grootste voordelen van het systeem. WordPress is open source en dat betekent dat iedereen zijn steentje kan bijdragen als hij of zij dat wil. Elke 3 tot 5 maanden verschijnt een nieuwe geplande versie van WordPress. Daarin wordt bijvoorbeeld nieuwe functionaliteit opgenomen. Maar daarin wordt bijvoorbeeld ook ingespeeld op ontwikkelingen in de programmeertaal van WordPress: PHP. Daarin worden om diverse redenen functies en commando’s af en toe vervangen door nieuwe, zodat de taal efficiënter, beter en veiliger wordt.

Veiligheidsupdates, zorg dat je geen aangeschoten wild bent

Stel je voor: je bent hacker en wilt met jouw code een groot effect sorteren. Dan is WordPress een mooi doelwit. Als je een universele ingang weet te vinden in de software, heb je immers potentieel toegang tot ruim 43% van het web. Daarom is het van groot belang dat gevonden veiligheidslekken in WordPress snel worden gedicht. Gelukkig gebeurt dat altijd en is een veiligheidsupdate doorgaans binnen enkele uren voorhanden. Maar dan moet je wel weten dat de update beschikbaar is én je meot die installeren. En omdat deze updates niet gepland zijn weet je nooit zeker hoeveel het er zullen worden en zeker niet wanneer ze zullen uitkomen.

Je kunt dit vergelijken met de updates van antivirus software. Als er een virus is gedetecteerd, wordt er een oplossing bedacht en uitgegeven. Wanneer je antivirus software is bijgewerkt, ben je beveiligd.

Een veiligheidsupdate wordt uiteraard breed gecommuniceerd dus weten wij binnen enkele uren of die er is en zo ja, wat die inhoudt.

Updates van plugins

Wat voor WordPress geldt, geldt uiteraard ook voor alle geïnstalleerde plugins. Elke plugin is een stukje software en ook die kennen functionele en veiligheidsupdates. Elke WordPress website maakt gebruik van plugins. Het is dus niet voldoende om alleen WordPress te updaten, ook de plugins moeten periodiek worden bijgewerkt.

Stel je voor dat je een WordPress website hebt met 15 plugins. Dan moet je van 15 bronnen in de gaten houden of, en zo ja wanneer er updates zijn. En of dat functionele of veiligheidsupdates zijn. Plugins worden door veel verschillende ontwikkelaars geschreven. Iemand met verstand van SEO schrijft een SEO plugin, iemand met verstand van formulieren maakt een formulierenplugin. Maar zo kan het gebeuren dat, na een update, sommige plugins met elkaar conflicteren. Dus als je alle updates hebt gedaan, moet je ook nog eens testen of er niets is veranderd aan de functionaliteit. En als dat zo is, moet de functionaliteit weer hersteld worden zodat alles werkt zoals het hoort.

Wist je dat:

Wij een alertsysteem hebben waarin alle door ons gebruikte plugins staan geregistreerd en die ons per mail op de hoogte brengt van een veiligheidsupdate? Zo weten we altijd of we actie moeten ondernemen voor (een van) onze klanten.

Grote updates op een aparte server

Wanneer we mogelijke problemen met een update verwachten, doen we die update natuurlijk niet op de live server. Als er dan een probleem ontstaat, zou de website onbereikbaar zijn. Daarom zetten we de website in die gevallen eerst op onze ontwikkelserver. Daar wordt de website volledig geüpdatet en worden mogelijke problemen opgelost voordat de site weer live gaat. Op die manier zorgen we voor een maximale bereikbaarheid van de websites die we onderhouden.

Backup en restore

Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt kan het wel eens gebeuren dat, om welke reden dan ook, een website op de live server gebreken vertoont. Op dat moment wil je niet gaan uitzoeken wat er mis is, je wilt eerst dat de website weer werkt. Daarom maken wij dagelijks van alle websites die we onderhouden een backup. Die plaatsen we in deze gevallen terug op de liveserver zodat de website weer bereikbaar is. Daarna hebben wij de tijd om rustig uit te zoeken waar het probleem zat en dit op te lossen.

Foto credits: Ian McWilliams, bewerkt, Licence

Volgende story