Brainstorm

Als sturdy eenmaal op snelheid is, is hij niet meer te houden. Daarom zorgen we voor een gedegen plan voor we beginnen.

Voordat we een nieuwe site gaan bouwen, hebben we een inhoudelijk gesprek over de gestelde doelen, doelgroep, wensen en eisen. Is er nog veel onduidelijk? Dan plannen we een of meerdere workshops in waarbij we een complete inventarisatie maken van de online wens, te koppelen systemen, communicatie- en designuitdagingen.

Uiteraard duiken we in de statistieken van de huidige site om te ontdekken wat de sterke en zwakke punten zijn en waar dus de logische verbeteringen liggen. Daarnaast stellen we vast op welk domein de site wordt gepubliceerd, hoe we omgaan met meertaligheid en welke strategie de SEO het beste ondersteunt.

De brainstorms vormen de basis voor concepting.