Hoe AI ons werk gaat veranderen (en al doet!)

Je hebt er ongetwijfeld veel over gelezen de afgelopen maanden: de opkomst van Artificial Intelligence (AI). De lancering van ChatGPT maakte AI toegankelijk en zichtbaar voor het grote publiek. Sindsdien staat LinkedIn vol met berichten van mensen in alle vakgebieden die ermee spelen en hun ervaring delen.

Onze Aickaton: een dag volle focus op AI

Uiteraard biedt AI ook volop kansen voor ons vakgebied. Voor bijvoorbeeld het schrijven van teksten of code, het genereren van afbeeldingen en content. We zagen veel vette tools voorbij komen. Tools die een wireframe maakten op basis van een schets op papier of websites van scratch kunnen bouwen op basis van een simpele promt.

Sturdy zou Sturdy niet zijn als hij niet alles eerst zelf zou willen proberen voordat hij het voor waar aannam. Daarom organiseerden wij op 10 mei een Aickaton: een Hackaton voor het gebruik van AI in onze organisatie. Een dag waarop iedereen zijn of haar werk neerlegde en volledige gefocust was op Artificial Intelligence.

Dat was een dag zoals Sturdy die graag ziet: samen nieuw terrein ontdekken, hands-on en pragmatisch.

De vraag die we onszelf stelden:

“Hoe kunnen we AI praktisch toepassen in onze organisatie?”

Bruikbare tools

Na het in kaart brengen van alle tijdrovende processen in ons werk, zochten we naar tools die ons kunnen ondersteunen in ons werk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld:

In de middag hebben we de tools getest: bieden ze de meerwaarde die ze beloven? Wat is de huidige staat van de techniek? Werkt de tool in de praktijk zoals het wordt beloofd? Sturdy was best onder de indruk van wat we vonden.

Veel tools bieden zeker meerwaarde. Niet als vervanging maar als aanvulling. Zoals bij het automatisch laten vertalen of schrijven van teksten is bij de meeste tools de conclusie dat ze geweldige input leveren, maar op dit moment altijd moeten worden gecontroleerd door een professional.

The game is on

Hebben we toepassingen gevonden die we nu in het dagelijks werk gaan inzetten? Jazeker! En we staan nog maar aan het begin. Ontwikkelingen in AI gaan momenteel hard. Het verschil in kwaliteit tussen ChatGPT 3 en ChatGPT 4 is bijvoorbeeld enorm. In dit tempo zal ChatGPT 5 snel nog veel meer brengen. En met de komst van Google’s Bard is de competitie ‘aan’. De eerste indrukken van Google’s Search Generative Experience zijn indrukwekkend en kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de manier waarop we in de toekomst naar SEO (vindbaarheid) gaan kijken.

De programmeur als dirigent

Ai laat ons nadenken over de rol van webdeveloper in de toekomst. Ons werk verandert. De tools die we getest hebben en die ons daadwerkelijk werk uit handen nemen zijn op dit moment vooral ondersteunend van aard. Onze programmeurs maken gebruik van de suggesties van de beschikbare chatbots. In veel gevallen geven die goede suggesties. Maar net zoals de teksten die momenteel uit ChatGPT komen (ik hoop dat mijn e-mail u in goede gezondheid ontvangt, wie zégt dat nou?), dient ook de voorgestelde code nagekeken en gecorrigeerd te worden. Bovendien moet de juiste vraag worden gesteld. Een incomplete of incorrecte prompt leidt tot een onbruikbaar antwoord. Het stellen van de juiste vraag vereist kennis van zaken.

Dat is het werk van een programmeur. De juiste vragen stellen, codevoorstellen herzien en inpassen in het project waar aan wordt gewerkt. En verbeteren, want dat is nog hard nodig.

Het werk van een programmeur lijkt daarmee op dat van een dirigent. De tools die hij gebruikt bespelen de instrumenten, de programmeur zorgt dat alles op elkaar aansluit en maakt er muziek van.

Midjourney, Prompt: A bear conducting an orchestra of bear musicians, Rembrandt style

AI voor jou?

Sturdy houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten!
Natuurlijk biedt het gebruik van AI jou ook kansen. Wil je daar over sparren? Neem dan contact met ons op voor een brainstorm!