Nieuwe website Incass.nl

Uw rekening binnen 2 weken betaald via Incass.nl

Ontwikkel een website waarbij de bezoeker volledig geautomatiseerd een aanmaning kan versturen namens Incass.

De belofte van Incass.nl

Met de Incass aanmaning biedt u uw klant een laatste kans om uw factuur plus de wettelijke rente binnen 14 dagen te betalen. Direct aan u, zonder incassokosten.

Tot 80% van de vorderingen die via Incass wordt verstuurd, wordt binnen twee weken betaald.

Is dat niet het geval? Dan nemen wij de vordering van u over, zonder gedoe!

Bekijk hier de website ivn.nl

Geautomatiseerd voor gebruiksgemak

Bezoekers van incass.nl hebben een probleem: hun klant betaalt niet. Incass.nl biedt de mogelijkheid om een laatste aanmaning per post te versturen. Na de frustratie van een onbetaalde factuur, dient dit een snel eenvoudig proces te zijn. Daarom bedachten wij een system waarbij de bezoeker zelf zo weinig mogelijk input hoeft te leveren.

De juiste gegevens: KvK koppeling

Om te beginnen is het van belang dat de brief op de juiste manier geadresseerd is. We legden hiervoor een koppeling met de Kamer van Koophandel. De bezoeker vult de naam van zijn of haar debiteur in en de KvK levert via de API het juiste adres.

Berekening wettelijke rente

Nadat de betalingstermijn van 30 dagen is overschreven, wordt het oorspronkelijke factuurbedrag aangevuld met wettelijke rente. De berekening van die wettelijke rente wordt bepaald door:

  • het aantal dagen dat de gebruikelijke betalingstermijn van 30 dagen  is overschreden
  • de hoogte van het factuurbedrag en
  • de rente die in de betreffende periode gold.

Dit percentage wordt regelmatig aangepast en is anders voor consumenten dan voor bedrijven. Het berekenen van de rente is complex en wordt daarom vaak ahcterwege gelaten door doe-het-zelf-incassanten. Ons systeem berekent de rente nauwkeurig en voegt die toe aan de bief. En zo ontvangt 80% van de aanvragers op incass.nl niet alleen de betaling alsnog binnen twee weken, maar ook de rente waar hij of zij recht op heeft.

Het enige dat de bezoeker van Incass.nl dus hoeft te doen om de Incass aanmaning te versturen, is het invullen van de factuurgegevens, de naam van de debiteur. De eigen gegevens en de rest wordt automatisch ingevuld.

Het proces uitgelegd

Het genereren van de brief

Zodra alle gegevens zijn ingevoerd, genereert de website de Incass aanmaning als PDF. Deze wordt direct per mail, en de volgende dag per post naar de debiteur gestuurd. Betaling vindt plaats waar het hoort: op de rekening van de aanvrager en gaat dus niet via Incass.

Automatische opvolging

Incass.nl behaalt uitstekende scores. In 80% van de gevallen vindt betaling van de factuur plaats binnen 14 dagen. Voor de overige 20% vindt automatische opvolging plaats. Na twee én na vier weken ontvangt de aanvrager een mail waarin wordt gevraagd of de factuur betaald is. Klikt de aanvrager op “ja” dan is het dossier daarmee afgesloten. Klikt de aanvrager op ‘nee’ dan wordt het dossier overgedragen aan Boeder Incasso, de uitgever van Incass. In dit geval is een andere aanpak nodig en nemen de gerechtsdeurwaarders van Boeder Incasso het desgewenst over.

Meertalig

Nederland is een divers land en lang niet alle ondernemers speken Nederlands. Het systeem is daarom meertalig opgezet zodat het ook in andere talen kan worden gebruikt. Hiermee wordt het enorme potentieel ontsloten van ondernemers die Nederlands niet als moedertaal hebben. Niet alleen de site, maar ook de brieven kunnen in een andere taal worden opgesteld en verstuurd. Een aanmaning in de eigen taal van de ondernemer, heeft immers een grotere slagingskans dan een brief die enkel in het Nederlands kan worden verstuurd.

Photo by rupixen on Unsplash